[paramater_dynamic]{"_do_day":["Độ dày ván", ""],"_do_sau":["Độ sâu", ""],"_module":["Rộng tối đa 1 lá", ""]}[end_paramater_dynamic][size]0.21 MB[endsize][list]15041[endlist]