Vẽ bằng công cụ 3 Point Arc

Khi bạn sử dụng công cụ 3 Point Arc, bạn vẽ vòng cung dựa trên điểm trục. Thực hiện theo các bước sau để sử dụng công cụ 3 Point Arc:

1.      Chọn công cụ 3 Point Arc. Con trỏ thay đổi thành bút chì có hình vòng cung.

2.      Nhấn chuột để thiết lập một điểm bắt đầu của vòng cung.

3.      Di chuyển con trỏ ra khỏi điểm bắt đầu.

4.      Nhấn một lần nữa để thiết lập điểm thứ hai. Một chấm nhỏ xuất hiện, đó là một điểm mấu chốt cho vòng cung.

5.      Di chuyển con trỏ ra khỏi dấu chấm. Một vòng cung xuất hiện khi bạn di chuyển con trỏ.

6.      Khi bạn thích hình dạng của vòng cung của bạn, nhấp chuột để hoàn tất việc tạo vòng cung.

Lưu ý: Nhấn phím ESC tại bất kỳ điểm nào trong quá trình thao tác để bắt đầu lại.