[paramater_dynamic]{"_do_day":["Độ dày ván", ""], "_do_sau":["Độ sâu", ""],"_do_cao":["Độ cao", ""],"_van_lung":["Độ dày ván lưng", ""],"_kich_thuoc":["Kích thước", "0|1","Hiện|Ẩn"]}[end_paramater_dynamic][size]0.38 MB[endsize] [size]0.31 MB[endsize]