ALBEDO

Vùng Albedo kiểm soát màu cơ bản của bề mặt bạn đang thiết kế. Bạn có thể chọn màu hoặc chọn kết cấu bằng cách nhấp vào biểu tượng [+]. Nếu chọn một texture, bạn cũng sẽ nhận được một menu “Tint Color”, cho phép bạn dễ dàng thay đổi màu của texture được sử dụng. Điều chỉnh lượng ảnh hưởng lên kết cấu của bạn bằng thanh trượt “Image Fade”. Tất nhiên, Enscape sẽ sử dụng bất kỳ thông tin UV nào (vị trí texture) mà nó nhận được từ SketchUp.

Vùng Albedo không có texture

 

 

Vùng Albedo có texture

 

 

https://enscape3d.com/wp-content/uploads/2017/03/enscape_2018-08-01-18-39-27-768x768.png

Texture Albedo trên hình cầu