Bài viết liên quan

 

1.      Tạo components cơ bản

2.      Chỉnh sửa components

3.      Tạo Dynamic component

 

TẠO MỘT COMPONENTS CƠ BẢN

Khi bạn chuyển đổi vật thể thành một Components, mô hình 3D của bạn có tất cả các hành vi và khả năng của một Components:

 • Components của bạn có thể tái sử dụng.
 • Hình dạng Components trở nên tách biệt với mọi hình dạng mà nó hiện đang kết nối. (Điều này tương tự với các nhóm .)
 • Bất cứ khi nào bạn chỉnh sửa Components của mình, bạn có thể chỉnh sửa thể hiện Components hoặc định nghĩa.
 • Nếu bạn thích, bạn có thể làm cho Components của mình dính vào một mặt phẳng cụ thể (bằng cách đặt mặt phẳng dán của nó) hoặc cắt một lỗ trên mặt (bằng cách đặt mặt phẳng cắt của nó).
 • Bạn có thể liên kết siêu dữ liệu, chẳng hạn như các thuộc tính nâng cao và các loại phân loại IFC, với Components. Các đối tượng phân loại giới thiệu các hệ thống phân loại và cách bạn có thể sử dụng chúng với các Components SketchUp.

Lưu ý: Trước khi bạn tạo Components của mình, hãy đảm bảo rằng nó được căn chỉnh theo trục vẽ và được kết nối với vật thể khác theo cách bạn định sử dụng Components đó. Mẹo này đặc biệt quan trọng nếu bạn muốn Components có mặt phẳng dán hoặc mặt phẳng cắt, bởi vì Context này đảm bảo rằng Components đó dính vào mặt phẳng hoặc cắt một mặt theo cách bạn mong đợi. Ví dụ, đảm bảo chân của một chiếc ghế dài nằm trên mặt phẳng ngang. Trừ khi bạn cần một cửa sổ hoặc một cánh cửa trên sàn, hãy tạo một cửa sổ hoặc Components cửa trên một bức tường thẳng hàng với trục màu xanh.

 

Mục lục

1.      Tạo một Components

2.      Chọn các tùy chọn căn chỉnh

 1. Đặt các thuộc tính nâng cao

 

1.       Tạo một Components

            Khi bạn tạo một Components, bạn có thể tạo nó ngay trong mô hình của mình hoặc trong một tệp SketchUp riêng. Dù bằng cách nào, bạn sử dụng hộp thoại Create Component, như trong hình dưới đây.

su-3000124-create-component-2018

Thực hiện theo các bước sau để tạo một Components:

1.      Chọn vật thể bạn muốn bao gồm trong Components của bạn. Để biết các mẹo về lựa chọn, xem Chọn vật thể .

2.      Chọn Edit> Create Component từ thanh menu hoặc bấm chuột phải vào và chọn Create Component. Hoặc biểu tượng  . Hộp thoại Create Component xuất hiện.

3.      Trong hộp Definition, nhập tên có ý nghĩa cho Components của bạn. Bạn muốn tên phải đủ cụ thể để bạn có thể dễ dàng định vị Components trong Outliner trong số các vật thể khác của bạn. Xem làm việc với Phân cấp trong Outliner để biết các mẹo về cách đặt tên nhóm hoặc Components.

4.      Trong hộp Description, thêm một mô tả ngắn về Components của bạn.

Mẹo: Mô tả là một nơi tuyệt vời để bao gồm các chi tiết sẽ có ý nghĩa với bạn hoặc người khác theo thời gian. Ví dụ, trong khi tên Components của bạn có thể là “St.  Patrick Window”, mô tả có thể bao gồm nhiều chi tiết hơn, chẳng hạn như, “Cửa sổ kính màu Harry Clark theo phong cách gothic mô tả St. Patrick và có một mặt phẳng cắt.”      

5.      (Tùy chọn) Đặt tùy chọn căn chỉnh của bạn .

6.      (Tùy chọn)Thêm thuộc tính nâng cao và chọn một tùy chọn từ danh sách thả xuống Styles nếu bạn đang sử dụng dữ liệu phân loại. Với siêu dữ liệu này, Components hoạt động với quy trình công việc BIM và tính năng Tạo báo cáo . Xem Phân loại đối tượng để biết thêm chi tiết.

7.      Bỏ chọn hộp chọn Replace Selection with Component nếu bạn muốn chuyển đổi vật thể bạn đã chọn ở Bước 1 thành một Components. Bỏ chọn hộp này để giữ nguyên hình dạng nhưng tạo định nghĩa Components dựa trên nó. Định nghĩa Components có sẵn trong bộ sưu tập In Model của bạn.

8.      Nhấp vào nút Create để hoàn thành Components của bạn.

su-3000124-create-component-complete-2018

2.       Chọn các tùy chọn căn chỉnh

Bạn có các tùy chọn căn chỉnh để dán một Components vào mặt phẳng hoặc căn chỉnh một Components hoặc bóng của nó. Đây là cách các tùy chọn đó hoạt động:

 • Để đặt mặt phẳng dán: Chọn một trong các tùy chọn sau từ danh sách thả xuống Glue To: Any, Horizontal, Vertical, Sloped. Khi bạn chọn mặt phẳng dán, hộp chọn Cut Opening sẽ hoạt động và các tùy chọn Always Face Camera và Shadows Face Sun sẽ không hoạt động. Nếu bạn đặt mặt phẳng dán, bạn có thể cho phép Components của mình cắt một lỗ mở bằng một mặt bằng cách chọn hộp chọn Cut Opening.
 • Để biến Components của bạn thành dạng 2D: Chọn tùy chọn Always Face Camera, giúp tăng hiệu suất bằng cách loại bỏ nhu cầu hiển thị Components dưới dạng mô hình 3D. SketchUp đi kèm với một số Components người 2D là ví dụ về các hình thức 2D luôn đối diện với camera. Nếu bạn chọn tùy chọn này, tùy chọn Shadows Face Sun sẽ hoạt động.

Chọn hộp chọn Shadows Face Sun để tạo bóng từ vị trí hiện tại của Components như thể Components đó đang đối mặt với mặt trời. Hình dạng bóng không thay đổi khi Components xoay để đối diện với camera.

Mẹo: Tùy chọn Shadows Face Sun hoạt động tốt nhất với các Components có chân đế ngắn (như cây). Tùy chọn này không hoạt động tốt với các Components có cơ sở rộng (chẳng hạn như người ở giữa).

 • Để di chuyển gốc trục của Components hoặc mặt phẳng cắt: Nhấp vào nút Set Component Axes. Sau khi bạn nhấp vào nút, con trỏ cho phép bạn đặt gốc trục mới giống như cách bạn sử dụng công cụ Axes . Sau khi bạn đặt gốc trục Components mới, hộp thoại Create Component sẽ hoạt động trở lại.

Mẹo: Bạn có thể thay đổi nguồn gốc trục của Components vì các lý do sau:

o    Gốc trục của Components xác định góc nào của Components được tải vào con trỏ công cụ Move khi bạn chèn một thể hiện Components trong mô hình.

o    Hướng của mặt phẳng đỏ / xanh cũng xác định mặt phẳng cắt. Nếu bạn muốn một mặt phẳng cắt dọc, như mặt sau của cửa sổ, để cắt một mặt, thì bạn cần di chuyển mặt phẳng đỏ / xanh lá cây ra phía sau cửa sổ. Hình dưới đây cho thấy một Components cửa sổ trong quá trình tạo, sau khi gốc trục Components được đặt lại để đặt mặt phẳng cắt ở mặt sau của cửa sổ.

o    Nếu bạn đang sử dụng tùy chọn Shadows Face Sun, hãy đặt gốc trục của Components ở giữa dưới cùng của Components để có kết quả tốt nhất.

3.       Đặt thuộc tính nâng cao

            Thiết kế nhiều hơn để xác định những gì một cái gì đó trông như thế nào. Với phần Advaned Attributes trong hộp thoại Create Component, bạn có thể đính kèm thông tin vào các Components. Thông tin này giúp các nhóm đưa ra quyết định thiết kế và hỗ trợ quá trình xây dựng cuối cùng.

Ví dụ: nếu Components của bạn là một cánh cửa và bạn thêm giá, kích thước và loại cho Components của mình, thì bạn có thể tạo một báo cáo có thể giúp bạn ước tính chi phí sử dụng cửa đó trong dự án của bạn là bao nhiêu. Để xem việc sử dụng một loại cửa khác nhau có thể ảnh hưởng đến chi phí như thế nào, bạn có thể trao đổi một Components cửa khác bằng tính năng Components Thay thế được chọn của SketchUp và xem báo cáo cập nhật với ước tính chi phí mới.

Bạn có thể đặt các thuộc tính sau trong hộp thoại Create Component:

 • Price: Để thực hiện các phép tính giá đơn giản dựa trên nội dung bạn tạo, hãy nhập chi phí cho Components của bạn vào hộp văn bản. Lưu ý rằng thuộc tính Price không hỗ trợ các loại tiền tệ khác nhau vào thời điểm này. Chỉ cần nhập một giá trị số.
 • Size: Nhập một dấu hiệu đơn giản về kích thước. Ví dụ: bạn có thể nhập 30x80 để chỉ kích thước của cửa. Lưu ý rằng chia tỷ lệ không cập nhật các thuộc tính dựa trên chuỗi. Để thêm loại logic đó, bạn cần tạo một Dynamic Components .
 • URL: Nhập địa chỉ trang web có liên quan đến Components, chẳng hạn như trang nơi bạn có thể mua cửa hoặc cửa sổ và tìm thông số kỹ thuật khác từ nhà sản xuất.
 • Type: Chọn một tùy chọn từ danh sách thả xuống Type nếu bạn đang sử dụng dữ liệu phân loại IFC. Xem Phân loại đối tượng để biết chi tiết.

Mẹo: Sau khi bạn tạo một Components, bạn cũng có thể thêm các thuộc tính cho trạng thái và chủ sở hữu trên bảng Entity Info. Với Components được chọn và bảng Entity Info mở, hãy nhấp vào biểu tượng Show Advanced Attributes. Bạn thấy một danh sách các thuộc tính nâng cao mà bạn đã thêm trong hộp thoại Create Component cũng như các tùy chọn để nhập chi tiết về trạng thái Components hoặc chủ sở hữu. Chỉ cần nhập thông tin mong muốn của bạn vào hộp văn bản thích hợp. Hãy nhớ rằng các giá trị thể hiện chỉ áp dụng cho một thể hiện của Components. Nếu bạn thay đổi một giá trị cá thể (trạng thái hoặc chủ sở hữu), thay đổi chỉ áp dụng cho thể hiện Components cụ thể đó, không phải tất cả các Components có định nghĩa đó.

Trong bảng Entity Info, bạn cũng có thể chỉnh sửa các giá trị cho các thuộc tính Price, Size, URL và Type, là một phần của định nghĩa Components. Thay đổi giá trị định nghĩa sẽ thay đổi tất cả các phiên bản của Components.

Thông tin thực thể cho thành phần SketchUp hiển thị trường trạng thái và chủ sở hữu cũng như các thuộc tính nâng cao

 

Lưu ý: Khi bạn sử dụng LayOut để tạo tài liệu xây dựng, mọi thuộc tính Components mà bạn chỉ định trong SketchUp sẽ chảy vào LayOut . Đầu tiên, trong SketchUp, tạo một báo cáo dưới dạng tệp .csv. Sau đó, trong LayOut, bạn có thể nhập dữ liệu tệp .csv vào một bảng . Khả năng tương thích này không chỉ hữu ích cho việc tạo bảng mà còn tự động ghi nhãn các mục.