Đảm bảo các cạnh được căn chỉnh theo trục

Để đảm bảo các cạnh của bạn thẳng hàng với các trục, bạn có thể thấy hữu ích khi thay đổi con trỏ thành màu trục. Hoặc nếu bạn cần kiểm tra căn chỉnh của hình học hiện có, hãy thay đổi các cạnh của bạn thành màu sắc trục.

Để thay đổi con trỏ của bạn thành màu trục, hãy làm theo các bước sau:

  • Chọn Window> Preferences (Microsoft Windows) hoặc SketchUp> Preferences (macOS). Hộp thoại SketchUp Preferences "xuất hiện.
  • Chọn mục Drawing bên trái.
  • Trong khu vực Miscellaneous của bảng Drawing, chọn hộp kiểm Display cross hairs.
  • Bấm OK để đóng hộp thoại SketchUp Preferences. Con trỏ hiển thị các sợi tóc chéo có màu của các trục, như được hiển thị ở đây.

https://help.sketchup.com/sites/help.sketchup.com/files/images/su-3000083-crosshairs.png

Để làm cho các cạnh trong mô hình của bạn phản ánh màu trục mà nó được căn chỉnh, hãy làm theo các bước sau:

1.      Chọn Window> Styles.

2.      Trong hộp thoại Styles, chọn In Model từ danh sách thả xuống của thư viện kiểu.

3.      Nhấp vào tab Edit.

4.      Nhấp vào biểu tượng Edge Settings, được hiển thị trong hình.

5.      Từ danh sách thả xuống Color, chọn By axis. Màu sắc của các cạnh trong mô hình của bạn thay đổi để phản ánh sự liên kết của chúng với các trục (trừ khi một cạnh không được căn chỉnh theo trục và sau đó màu cạnh không thay đổi). Hình dưới đây cho thấy các cạnh (và không) được căn chỉnh theo ba trục.

https://help.sketchup.com/sites/help.sketchup.com/files/images/su-3000083-colors-by-axis.png