Bài viết liên quan

1.      Gấp khối theo một trục

2.      Sao chép đối tượng

3.      Phản chiếu qua 1 trục

 

LẬT KHỐI HÌNH DỌC THEO MỘT TRỤC

            Để lật khối hình của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1.      Với công cụ Select ( prin-ToolSelectLarge), chọn khối hình bạn muốn lật.

2.      Context-bấm vào lựa chọn của bạn và chọn Flip Along.

3.      Trong menu phụ, chọn một trục.

Trong hình, Sophie chứng minh kết quả lật dọc theo trục màu xanh dương (1) hoặc trục đỏ (2).

fg016_1

 

Mẹo: Bằng cách kết hợp các lệnh Copy và Flip Along, bạn có thể phản chiếu khối hình. Khi bạn mô hình hóa các đối tượng như ô tô (hoặc bất cứ thứ gì giống nhau ở cả hai bên), phản chiếu cho phép bạn tạo một nửa mô hình (1), sao chép nó (2), sau đó lật bản sao (3) để tạo gương hoàn thành mô hình, như trong hình dưới đây. Xem phần Selecting Geometry để biết các mẹo về cách lựa chọn phức tạp.

 

fg016_2