Bài viết liên quan

1.      Gấp khối theo một trục

2.      Sao chép đối tượng

3.      Phản chiếu qua 1 trục

 

GẤP KHỐI HÌNH DỌC THEO MỘT TRỤC

            Khối hình SketchUp rất linh hoạt, bạn có thể gấp nó như giấy. Thực hiện theo các bước sau:

1.      Với công cụ Select ( prin-ToolSelectLarge), chọn khối hình bạn muốn gấp.

2.      Chọn công cụ Rotate ( rotate).

3.      Với con trỏ hình thước đo của công cụ Rotate, giữ  và kéo chuột từ một điểm đầu trên đường gấp đến điểm cuối khác. Nhả nút chuột khi bạn hoàn thành. Trong ví dụ này, đường chia đôi đa giác là đường gấp.

4.      Nhấp vào điểm bắt đầu của vòng quay. Trong hình, con trỏ mũi tên tròn là nơi bắt đầu xoay.

fg016_8

5.      Di chuyển chuột để xoay. Nếu các góc chụp được kích hoạt theo sở thích, các chuyển động gần với thước đo góc dẫn đến các góc chụp, trong khi đó các góc xa hơn cho phép xoay tự do. Ngoài ra, khi bạn di chuyển con trỏ, hãy chú ý rằng các góc xoay xuất hiện trong hộp Measurements.

6.      Nhấp vào điểm kết thúc để hoàn thành vòng quay. Hình dưới đây cho thấy điểm kết thúc của phép quay và bản xem trước của đa giác được gấp lại.

fg016_9

 

7.      (Tùy chọn) Nhập giá trị góc hoặc độ dốc chính xác và sau đó nhấn Enter. Xem bảng trước đó để biết chi tiết về cách chỉ định từng giá trị. Các giá trị âm gấp khối hình theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.