FOLIAGE (LÁ)

Khi chọn “Foliage” làm một loại vật liệu, giao diện chỉnh sửa vật liệu của Enscape sẽ trông giống hệt như khi chọn loại “Generic” Sự khác nhau mà loại vật liệu này tạo ra là chỉ nhìn thấy được trên vật thể đơn mặt. Đảm bảo rằng vật thể bạn áp dụng vật liệu này không có chiều sâu, và đồng thời vật liệu này được áp dụng cho cả hai phía của mặt.

Nếu không đáp ứng điều kiện, Enscape sẽ áp dụng Translucency (trong mờ) cho vật thể mà vật liệu này áp dụng. Điều này có nghĩa là, nếu mặt trời (điều này không hoạt động kết hợp với ánh sáng nhân tạo) nằm phía sau bề mặt nói trên, nó sẽ được chiếu sáng ở cả hai phía. Điều này là phổ biến trong tự nhiên, ví dụ với lá, đó là lý do tại sao đây là trường hợp sử dụng phổ biến nhất cho loại vật liệu này

Bạn có thể áp dụng một vật liệu cho cả 2 phía của cùng một mặt

 

https://enscape3d.com/wp-content/uploads/2018/08/enscape_2018-08-17-11-11-39-768x432.png

Vật liệu thông thường phía bên trái, Foliage phía bên phải