GRASS (CỎ)

Các loại vật liệu cỏ, như đã thấy trong công cụ chỉnh sửa vật liệu, trông gần như giống như loại Generic. Mặc dù thiếu phần Trong suốt nhưng thay vào đó nó chỉ ra vùng Grass Settings. Ngoài vùng Albedo mà bạn có thể sử dụng để tô màu cỏ của bạn (cũng sử dụng texture), các phần Bump – và Reflections chỉ hữu ích nếu bạn bật và tắt cài đặt Grass Rendering (có thể tìm thấy trong Enscape Settings -> tab “Advanced”).

https://enscape3d.com/wp-content/uploads/2018/08/enscape_2018-07-30-15-44-01.png

Thiết lập cỏ

 

 

 

Cài đặt Grass

'Grass' selected as material type

'Grass' được chọn làm loại vật liệu

 

 

  • Height
    Thanh trượt Chiều cao sẽ kéo dài các mảnh vụn đang được sử dụng làm lưỡi cỏ, làm cho chúng có vẻ lớn hơn, làm cho cỏ cao hơn.

Changing the grass height

Thay đổi chiều cao cỏ

 

 

  • Height Variation
    Thanh trượt Độ cao thay đổi thêm một yếu tố ngẫu nhiên vào chiều cao của cỏ. Điều này tạo nên một bãi cỏ xơ xác, hoang tàn.

Randomizing the grass blades

Chọn ngẫu nhiên các lưỡi cỏ

 

 

  • Wind Settings
    Vật liệu Cỏ hiện cũng bị ảnh hưởng bởi cài đặt Gió chung được tìm thấy trong tab Visual Settings -> Atmosphere . Bạn có thể điều chỉnh cả Cường độ gió và Góc hướng và ảnh hưởng này có thể hoạt động khi điều chỉnh thanh trượt Cường độ, cũng như khi di chuyển xung quanh trong Chế độ xem Enscape và sẽ được bao gồm trong xuất Video.

Wind Settings in the Visual Settings window

Cài đặt gió trong Visual Settings window

 

 

Mẹo
Cỏ sẽ chỉ hoạt ảnh khi bạn đang di chuyển xung quanh khung nhìn Enscape, cũng như trong khoảng 2 giây nữa khi chuyển sang trạng thái nghỉ. Bạn có thể tạo hoạt ảnh cỏ liên tục, ngay cả khi ở chế độ nghỉ, thông qua hộp thoại Cài đặt chung. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy một tùy chọn Hiệu suất có chứa hộp kiểm có tên là Restmode. Bỏ chọn Restmode để bật hoạt ảnh, ngay cả khi ở chế độ nghỉ.