THAM KHẢO NHANH HỘP MEASUREMENTS

Trong phần này, bạn tìm thấy các bảng phác thảo tất cả các giá trị mà hộp Measurements chấp nhận, tùy thuộc vào công cụ bạn đang sử dụng. Hãy nhớ rằng, sau khi bạn sử dụng một công cụ, bạn chỉ cần nhập giá trị và nhấn Enter. Bạn không cần phải bấm vào hộp Measurements. Ngoài ra, cho đến khi bạn thực hiện một thay đổi khác cho mô hình của mình hoặc chọn một công cụ khác, bạn có thể tiếp tục nhập các giá trị sửa đổi hành động của mình.

·        Chỉ định đơn vị đo lường

Bảng dưới đây phác thảo cách chỉ định đơn vị đo lường. Nếu bạn không chỉ định một đơn vị, thì SketchUp sẽ sử dụng các đơn vị trong Template của bạn. Để xem hoặc thay đổi các đơn vị mặc định của bạn, chọn Window>Model info và chọn Units trong thanh bên bên trái.

Đơn vị/Units

Cách chỉ định

Thí dụ

Inch

số + “

10”

Feet

số + '

10 '

Milimét

số + mm

10 mm

Cm

số + cm

10cm

Mét

số + m

10m

 

·        Tạo Arrays

Một Arrays sắp xếp vật thể trong một Line (linear array) hoặc xung quanh một điểm (radial array). Bạn tạo một array khi bạn sao chép vật thể bằng công cụ Move hoặc công cụ Rotate. Bảng sau đây phác thảo tất cả các sửa đổi bạn có thể sử dụng khi tạo array.

Style Arrays

Cách chỉ định

Thí dụ

khoảng cách

Bên ngoài

số + x

3x

Khoảng cách bằng nhau như bản gốc và bản sao đầu tiên

Bên ngoài

số + *

3*

Khoảng cách bằng nhau như bản gốc và bản sao đầu tiên

Nội bộ

số + /

3/

Khoảng cách bằng nhau giữa bản gốc và bản sao đầu tiên

 

·        Nhập các giá trị đo cụ thể cho công cụ

Ngay sau khi bạn sử dụng một công cụ, bạn có thể nhập các giá trị chính xác, xuất hiện trong hộp Measurements. Các giá trị bạn có thể nhập phụ thuộc vào công cụ.

Lưu ý: Định dạng chính xác cho trình phân tách danh sách có thể thay đổi, tùy thuộc vào Regional Settings của máy tính của bạn. Đối với người dùng châu Âu, biểu tượng phân tách danh sách có thể là dấu chấm phẩy thay vì dấu phẩy.