Bài viết liên quan

1.      Kéo khối hình

2.      Sao chép đối tượng

 

DI CHUYỂN CÁC VẬT THỂ XUNG QUANH

            Khi bạn đang vẽ một mô hình trong SketchUp, việc di chuyển mô hình của bạn (hoặc các bộ phận của mô hình đó) sẽ có ba chiều ( nghĩa đen)

Bài viết hướng dẫn bạn cách để di chuyển mọi thứ xung quanh trong mô hình 3D của bạn, từ thao tác nhấp và di chuyển đơn giản đến di chuyển chính xác với tọa độ 3D.

Lưu ý: Công cụ Move là công cụ khiêm tốn có tên không thể hiện tất cả những gì nó có thể làm. 

Bạn đã sẵn sàng di chuyển? Thực hiện theo các bước sau:

1.      Với công cụ Select ( prin-ToolSelectLarge), chọn mục (hoặc các mục) bạn muốn di chuyển.

2.      Chọn công cụ Move ( move) hoặc nhấn phím M.

3.      Nhấp vào mục bạn muốn di chuyển. Bất cứ nơi nào bạn nhấp trở thành điểm di chuyển của bạn . 

Mẹo: Di chuyển sẽ dễ dàng hơn nếu chọn một góc làm điểm di chuyển của bạn. Nếu bạn đang di chuyển một đối tượng vì bạn muốn căn chỉnh nó với một thứ khác trong mô hình của mình, hãy di chuyển điểm của bạn vào góc mà bạn muốn căn chỉnh đối tượng của mình. Ví dụ: nếu bạn căn chỉnh góc trên bên phải của tủ với một tủ khác, hãy nhấp vào góc trên bên phải, như trong hình.

fg012_1

4.      Di chuyển chuột để di chuyển đối tượng đã lựa chọn của bạn. Khi bạn di chuyển vật phẩm của mình, hãy chú ý cách phép suy luận và hộp Measurements thay đổi:

a)     Một đường suy luận xuất hiện giữa điểm bắt đầu và điểm kết thúc của bước di chuyển. (Xem chú thích 1 trong hình.)

b)     Khoảng cách di chuyển được hiển thị linh hoạt trong hộp Measurements (2).

c)     Khi bạn di chuyển mục của bạn gần với các mục khác trong mô hình của bạn, bạn sẽ thấy các suy luận đến khối hình gần đó. (3)

fg012_2

 

Mẹo: Để khóa suy luận cho trục khi bạn di chuyển, hãy giữ phím Shift khi đường di chuyển chuyển màu của trục mà bạn muốn. Hoặc giữ phím mũi tên lên để khóa di chuyển của bạn sang trục màu xanh dương, mũi tên bên trái để khóa di chuyển của bạn sang trục màu xanh lá cây hoặc mũi tên phải để khóa di chuyển sang trục màu đỏ.

5.      Nhấp vào điểm đến để kết thúc việc di chuyển.

6.      (Tùy chọn) Để di chuyển mục của bạn một khoảng cách chính xác, bạn có thể nhập một trong các mục sau trong hoặc ngay sau khi di chuyển:

a)                       Distance: Số bạn nhập có thể dương hoặc âm, chẳng hạn như 20' hoặc -35mm. Nếu bạn chỉ định một đơn vị đo lường, đơn vị đó sẽ ghi đè các đơn vị mặc định của Template của bạn. Ví dụ: bạn có thể nhập 3' 6 " ngay cả khi bạn đang sử dụng hệ thống số liệu làm mặc định.

b)                       Coordinates: Hộp Measurements chấp nhận tọa độ toàn cầu hoặc tương đối. Để nhập tọa độ toàn cầu, sử dụng dấu ngoặc vuông, chẳng hạn như [3', 4', 5']. Để đặt tọa độ tương đối, hãy sử dụng dấu ngoặc góc, chẳng hạn như <3', 4', 5'>.