CHIA TỶ LỆ TOÀN BỘ MÔ HÌNH CỦA BẠN

Khi bạn muốn chia tỷ lệ toàn bộ mô hình của mình, hãy sử dụng công cụ Tape Measure.

Mẹo: Công cụ Tape Measure cho phép bạn chia tỷ lệ chính xác bằng cách chỉ định kích thước mong muốn giữa hai điểm. Line này được gọi là Line tham chiếu.

Để mở rộng toàn bộ mô hình, chẳng hạn như sơ đồ tầng trong ví dụ này, hãy làm theo các bước sau:

1.      Chọn công cụ Tape Measure ( ) hoặc bấm phím T. Con trỏ thay đổi thành thước dây.

2.      Đo khoảng cách giữa hai điểm trên mô hình của bạn. Trong ví dụ này, giả sử bạn biết chiều rộng của cầu thang cần là 48 inch. Đây là cách đo khoảng cách đó:

·        Nhấp vào một đầu của một đoạn thẳng để đặt điểm bắt đầu của phép đo. Sử dụng inference engine để đảm bảo bạn nhấp vào điểm chính xác.

·        Di chuyển chuột đến điểm cuối của cùng một đoạn. Khi bạn di chuyển chuột, một đường băng đo tạm thời, với các mũi tên ở mỗi đầu, kéo dài ra từ điểm bắt đầu của bạn.

·        Nhấp vào đầu kia của đoạn, như trong hình. Khoảng cách cuối cùng xuất hiện trong hộp Measurements.

3.      Nhập kích thước mới cho Line, xuất hiện trong hộp Measurements và nhấn Enter . Kích thước này là cơ sở cho một tỷ lệ thay đổi tỷ lệ của mô hình của bạn. Trong ví dụ này, Line tham chiếu được chia tỷ lệ thành 48”.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng đơn vị đo lường hoặc số liệu. SketchUp hiểu cả hai. Chỉ cần chắc chắn chỉ định đơn vị mong muốn của bạn nếu đó không phải là đơn vị đo lường mặc định của Template.

4.      Khi hộp thoại sau hỏi bạn có muốn thay đổi kích thước mô hình của mình không, nhấp vào nút Yes và mô hình được định cỡ lại theo tỷ lệ.

 

 

Chia tỷ lệ phần lựa chọn:

Khi bạn muốn thay đổi kích thước khối hình trong mô hình của mình và duy trì tỷ lệ của nó, bạn có thể sử dụng công cụ Tape Measure hoặc công cụ Scale. Sự lựa chọn của bạn phụ thuộc vào cách bạn muốn đặt tỷ lệ:

  • Để căn cứ vào tỷ lệ trên kích thước của một Line cụ thể, hãy sử dụng Tape Measure. Ví dụ: bạn tìm ra một phòng trong sơ đồ tầng của bạn chỉ có thể rộng 10 feet, nhưng phần còn lại của sơ đồ tầng có thể giữ nguyên. Hoặc bạn biết một bức tượng phải cao 3 mét.
  • Để thay đổi kích thước phần lựa chọn của bạn dựa trên tỷ lệ phần trăm kích thước ban đầu của bạn, hãy sử dụng công cụ Scale. Ví dụ: chọn phương pháp này nếu bạn muốn tăng kích thước phần lựa chọn của mình thêm 200% hoặc giảm xuống 50%.

Để mở rộng một phần mô hình của bạn bằng Tape Measure, hãy làm theo các bước sau:

1.      Với công cụ Select ( ), chọn các vật thể bạn muốn chia tỷ lệ.

2.      Bấm vào Context lựa chọn của bạn và, từ menu Context xuất hiện, chọn Make Group.

3.      Bấm đúp vào nhóm. Một hộp các đường đứt nét xuất hiện xung quanh nhóm, cho biết bạn đã mở nhóm, như trong hình.

4.      Chọn công cụ Tape Measure ( ) hoặc bấm phím T.

5.      Nhấp vào một điểm cuối của Line tham chiếu của bạn. Sử dụng công cụ SketchUp inference engine để đảm bảo bạn nhấp vào điểm kết thúc chính xác.

6.      Nhấp vào điểm cuối khác của Line tham chiếu của bạn. Khoảng cách hiện tại xuất hiện trong hộp Measurements, như trong hình. Trong ví dụ, giả sử bạn cần giảm chiều rộng này xuống 10 feet, do các vấn đề trên trang web nơi kế hoạch sàn sẽ được xây dựng.

7.      Nhập kích thước mới cho Line (trong ví dụ này, bạn nhập 10') và nhấn phím Enter . Kích thước này sẽ được sử dụng làm cơ sở cho việc thay đổi tỷ lệ của mô hình của bạn. SketchUp hỏi bạn có muốn thay đổi kích thước nhóm hoặc Components của mình không.

8.      Nhấp vào nút Yes và lựa chọn của bạn được điều chỉnh lại theo tỷ lệ. Kiểm tra kết quả trong hình dưới đây. Đó là một căn phòng nhỏ hơn nhiều.