TỰ CHIẾU SÁNG (Self Illumination)

Thiết lập Self Illumination, khi được kích hoạt, cho phép Enscape xử lý nguyên vật liệu của bạn như thể đang phát sáng và phát ra ánh sáng thực. Bạn có thể chọn độ sáng từ 1 đến 100000 candela trên một mét vuông (cd/m²) và màu của ánh sáng.

https://enscape3d.com/wp-content/uploads/2017/03/2230967_2-6.jpg

Vùng tự chiếu sáng

 

 

https://enscape3d.com/wp-content/uploads/2017/03/enscape_2018-08-01-18-41-20-768x768.png

Texture thử nghiệm được áp dụng cho màu tự chiếu sáng