Tạo bề mặt

Khi bạn nối nhiều đường thành một hình đồng phẳng, chúng tạo thành một bề mặt.

Không phải là một bề mặt hài hước, hoặc một bề mặt chú hề đáng sợ, hoặc thậm chí là một bề mặt cún con dễ thương. Theo mặc định, các bề mặt đơn giản, nhưng cực kỳ quan trọng: Chúng là nửa còn lại của bộ đôi, cạnh và bề mặt, cho phép mọi mô hình SketchUp từng tồn tại.

Mẹo: Theo mặc định, SketchUp thêm bóng cho một số bề mặt, như được hiển thị ở đây và các mặt bị mờ, vì vậy bạn biết mô hình của bạn có tường, sàn hoặc bất kỳ bề mặt nào được cho là đại diện cho mô hình 3D của bạn


 

Chia bề mặt

Khi bạn vẽ một đường (hoặc một đường cong) trên một bề mặt hiện có, bạn chia bề mặt.

Mẹo: Khái niệm này rất quan trọng vì, sau khi bạn tách một bề mặt, bạn có thể sử dụng công cụ Push/Pull để đẩy hoặc kéo một phần của bề mặt trong khi phần còn lại giữ nguyên, như được hiển thị ở đây. Xem Đẩy và kéo hình dạng thành 3D để biết chi tiết về công cụ Push/Pull.