RENDER ENSCAPE

Bắt đầu Render khung hình

Để bắt đầu render một khung hình từ SketchUp, bạn bấm vào biểu tượng  , hoặc phím tắt đã được thiết lập trong bảng Setting. Một cửa sổ Render sẽ xuất hiện.

Bạn có thể điều khiển khung hình Render với các phim tắt từ bàn phím, chuột hoặc tay điều khiển .

 

 

PHÍM TẮT

 

ĐIỀU KHIỂN

KẾT QUẢ

Cuộn (Lăn chuột)

Di chuyển camera lui/tới

Nhấn (Lăn chuột)

Di chuyển camera theo hướng 2 bên/lên/xuống

Nhấn chuột trái

Xoay camera

Kích đúp chuột trái

Dịch chuyển đến vị trí con trỏ

Nhấn chuột phải

Giữ phím chuột phải để xoay quanh vị trí con trỏ

Q

Di chuyển camera xuống ở chế độ FlyMode

E

Di chuyển camera lên ở chế độ FlyMode

W / phím Lên

Di chuyển camera về phía trước

S / phím Xuống

Di chuyển camera về phía sau

A / phím Trái

Di chuyển camera sang bên trái

D / phím Phải

Di chuyển camera sang bên phải

SPACE

Chuyển giữa chế độ FlyMode và WalkMode

SHIFT

Di chuyển camera nhanh

CTRL

Di chuyển camera nhanh hơn

SHIFT + CTRL

Di chuyển camera cực nhanh

NumPad 5

Nhìn từ phía trên

NumPad 2

Nhìn từ phía trước (thiết lập hướng nhìn về phía Bắc)

NumPad 8

Nhìn từ phía sau (thiết lập hướng nhìn về phía Nam)

NumPad 4

Nhìn từ bên trái (thiết lập hướng nhìn về phía Đông)

NumPad 6

Nhìn từ bên phải (thiết lập hướng nhìn về phía Tây)

PageUp / PageDown

Xem trước/Xem sau

 

Vị trí mặt trời

ĐIỀU KHIỂN

KẾT QUẢ

Nhấn chuột phải + SHIFT or U/I

Điều chỉnh thời gian trong ngày

SHIFT + U / I

Thay đổi góc mặt trời

CTRL + U / I

Thay đổi vòng xoay mặt trời

HOME / Pos1

Đặt lại chỉnh sửa vị trí mặt trời

 

Video

ĐIỀU KHIỂN

KẾT QUẢ

K

Vào Video Editor/ thêm keyframe

P

Chế độ Preview

Esc

Thoát Preview/Keyframe Editor/Video Editor

 

Chung

ĐIỀU KHIỂN

KẾT QUẢ

M

Hiện/Ẩn MiniMap

Scroll (Mouse wheel) over MiniMap

Phóng to/thu nhỏ MiniMap

R

Về vị trí trung tâm trong thực tế ảo

H

Ẩn/Hiện hướng dẫn trong cửa sổ Enscape

 

ĐIỀU KHIỂN X-BOX

 

ĐIỀU KHIỂN

KẾT QUẢ

Trục trái

Di chuyển

Nút nhấn trái (ngón cái)

Tăng tốc di chuyển

Trục phải

Nhìn xung quanh

Nút nhấn phải (ngón cái)

Xem trung tâm

Nút nhấn trái/phải (phía trên)

Bay lên/xuống

A

Chuyyển giữa chế độ FlyMode và WalkMode

Nút nhấn trái/phải (sau lưng)

Điều chỉnh thời gian trong ngày

Y

Trưa

B

Nửa đêm

Start

Hiện/Ẩn hướng dẫn

 Nút trở về

Về vị trí trung tâm ở Virtual Reality

Nút lên xuống (D-pad)

Xem trước/xem tiếp theo

 


Điều khiển X-Box

Ghi chú:

·                     Phím “X” không được chỉ định

·                     Phím “Menu” không được chỉ định

·                     Nếu gặp vấn đề với Windows 7, vui lòng cài đặt Direct X runtime https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8109


 

THỰC TẾ ẢO

Bạn có thể tìm cách điều khiển VR ở đây.