Định vị camera

Bạn có thể định vị camera bằng một trong hai phương pháp:

  • Đặt camera ngang tầm mắt trên một điểm cụ thể (5'6"trên điểm đó theo mặc định).
  • Đặt camera tại một điểm cụ thể, hướng về một hướng cụ thể.

Để định vị camera một điểm cụ thể, hãy làm theo các bước sau:

1.      Chọn công cụ Position Camera ( ).

2.      Nhấp vào một điểm trong mô hình của bạn và SketchUp đặt điểm quan sát của camera ở mức 5'6"ngay trên điểm bạn nhấp.

3.      (Tùy chọn) Nếu bạn muốn làm cho chiều cao mắt cao hơn hoặc thấp hơn, hãy nhập một giá trị mới và nhấn Enter. Hãy nhớ rằng hộp Measurements đã sẵn sàng để chấp nhận một giá trị; bạn không cần phải bấm vào ô trước khi nhập giá trị.

Sau khi bạn đặt camera của mình, SketchUp sẽ tự động chuyển sang công cụ Look Around ( ). Về cơ bản, bạn chỉ cần nhấp và kéo con trỏ theo hướng bạn muốn nhìn, nhưng phần tiếp theo, nhìn xung quanh mô hình của bạn giải thích chi tiết.

Nếu bạn làm theo các bước trước, camera theo mặc định sẽ nhìn về hướng bắc, là phần trên cùng của màn hình trong SketchUp-land. Nếu bạn muốn camera nhìn vào một đối tượng cụ thể hoặc theo một hướng cụ thể trong mô hình của bạn, hãy định vị camera bằng cách làm theo các bước sau:

1.      Chọn công cụ Position Camera ( ).

2.      Nhấp và giữ chuột ở nơi bạn muốn đặt camera.

3.      Kéo con trỏ đến điểm hoặc đối tượng mà bạn muốn camera hiển thị.

4.      (Tùy chọn) Nhập chiều cao mắt mới vào hộp Measurements và nhấn Enter.

 

ĐI BỘ QUA MỘT MÔ HÌNH

            Hãy tưởng tượng thu nhỏ vào một người nhỏ bé và nhảy vào máy tính của bạn để kiểm tra (hoặc khoe) các mô hình 3D của bạn.

Về cơ bản đó là những gì các công cụ hướng dẫn của SketchUp cho phép bạn làm. Nhưng thay vì thay đổi toàn bộ Components cơ thể của bạn, bạn chỉ cần nhấp vào một vài công cụ - cụ thể là Position Camera, Look Around và Walk.

Mẹo: Hãy nhớ rằng SketchUp sử dụng phép ẩn dụ của camera để thay đổi cách bạn nhìn thấy mô hình của mình.

Đây là cách mỗi công cụ cho phép bạn tham quan mô hình của mình:

  • Công cụ Position Camera ( ) cho phép bạn xem mô hình của mình ở độ cao cụ thể so với bề mặt của mô hình. Chiều cao đó có nghĩa là phản ánh chiều cao mắt của một người và bạn có thể điều chỉnh nó theo bất kỳ chiều cao nào bạn muốn.
  • Công cụ Look Around ( ) cho phép bạn di chuyển camera từ bên này sang bên kia, giống như quay đầu của bạn.
  • Công cụ Walk ( ) di chuyển camera của SketchUp về phía trước hoặc xoay nó theo các hướng khác nhau, mô phỏng cách mô hình của bạn trông từ độ cao của mắt.

Vì tất cả các công cụ này đều có liên quan, bạn thấy chúng được nhóm lại trong các phần sau của giao diện SketchUp:

  • Menu camera
  • Thanh công cụ Camera (Microsoft Windows)
  • Large Tool Set